-+=

Werken bij Perspectief

Wil je bij ons werken? Uiteraard zijn we altijd geïnteresseerd in mensen die hart voor hun vak en hun collega’s hebben. We hebben regelmatig vacatures op uiteenlopende vakgebieden. Ook zijn we regelmatig op zoek naar stagiaires.

Stichting Perspectief is de organisatie voor welzijn, zorg, sociaal en cultureel werk in Beuningen, die staat voor verbinden, ontmoeten, signaleren, voorkomen en meedoen. Naast 29 beroepskrachten (17fte) zijn er ruim 230 vrijwilligers actief.

 

Op dit moment hebben we 1 vacature binnen het bestuur, namelijk  vanwege de aflopende termijn van de bestuursecretaris komen we graag in contact met een

VACANT vanaf februari 2024
Secretaris m/v

We zoeken iemand die

 • Woonachtig in de gemeente Beuningen, met
 • Affiniteit met de doelstellingen van Stichting Perspectief
 • Aantoonbare maatschappelijke belangstelling 
 • Bij voorkeur deskundigheid, ervaring of betrokkenheid op het gebied van het sociaal domein. 
 • Onafhankelijkheid van instellingen die in de gemeente Beuningen betrokken zijn.

Wat wordt van de secretaris verwacht?

 • Samen met de voorzitter en penningmeester, een vertegenwoordigende functie richting gemeente Beuningen.
 • Acht keer per jaar op dinsdagavond deelnemen aan de bestuursvergadering. (Er is een externe notulist.)
 • Jaarlijks een vijftal bijeenkomsten bijwonen met bijvoorbeeld medewerkers, de gemeente, vrijwilligers en een evaluatiebijeenkomst met het bestuur.

Overige informatie

Voor het bestuurswerk wordt een vrijwilligersvergoeding betaald. De maximale zittingstermijn is twee keer 4 jaar.

Perspectief heeft een Toezichthoudend Bestuur dat bestaat uit zes leden. Het bestuur oefent toezicht uit op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken in de organisatie en werkt volgens de Governance-code Zorg en Welzijn. Het bestuur oefent zijn taken uit als collegiaal team waarbij de bestuursleden verschillende aandachtsvelden hebben.

Perspectief speelt een belangrijke rol in het sociaal en cultureel domein. Het bestuur ondersteunt de directeur als sparringpartner bij de strategische beslissingen die genomen moeten worden.

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw sollicitatie vóór 22 februari 2024 naar Stichting Perspectief t.n.v. R. Martinus (voorzitter) Postbus 88, 6640 AB Beuningen of per mail aan marionvanboxtel@stg-perspectief.nl.

De heer Martinus is voor aanvullende vragen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 46276503.

  Uw naam

  *

  Uw e-mailadres

  *

  Onderwerp

  *

  Bericht

  *