-+=

Vrijwilligers

Perspectief kan het brede welzijnwerk in de gemeente Beuningen uitvoeren, dankzij honderden enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers zijn voor Perspectief daarom heel belangrijk. Het Vrijwilligers Informatie Punt en de vele projecten zoals o.a. buurthulp, jongerenactiviteiten Hotspot en het buurtvervoer maken dan een belangrijk onderdeel uit van onze brede welzijnsorganisatie. Al deze vrijwilligers werken intensief samen met de beroepskrachten van Perspectief. De vrijwilligers en medewerkers van Perspectief zijn onze bruggenbouwers.

Vrijwilligersbeleid

Download het vrijwilligersbeleid 2023-2027.

Vrijwilligersovereenkomst

Download de vrijwilligersovereenkomst (publicatie versie). Op deze versie staan geen namen en handtekeningen van de organisatie om onszelf te beschermen tegen fraude.

Download hier de gedragsregels  die gelden voor alle vrijwilligers, stagiaires en beroepskrachten die werkzaamheden uitvoeren bij Stichting Perspectief.

Vrijwilligers geven de ondersteuning door Perspectief een 8,3!

In december jl. heeft Stichting Perspectief aan al haar vrijwilligers een enquête gestuurd. Doel van deze enquête is de ondersteuning aan vrijwilligers te optimaliseren. In totaal hebben 117 vrijwilligers de lijst ingevuld (61%). Zij zijn zeer tevreden over de ondersteuning van de beroepskracht, 91% geeft aan altijd bij hen terecht te kunnen. Zonder vrijwilligers zou er geen Perspectief zijn. Voor de resultaten zie bijlage: Resultaten enquête vrijwilligers.

Download de resultaten

Vrijwilligers maken het verschil!

De vrijwilligers zijn voor Perspectief van groot belang. Ze weten wat er speelt in de verschillende dorpskernen. Bij alle projecten en activiteiten van Perspectief zijn er daarom vrijwilligers actief.

Deze vrijwilligers werken intensief samen met onze beroepskrachten. Bijvoorbeeld als vrijwilliger actief als taalmaatje of buddy of vrijwilligers die voorlichting geven aan ouderen of helpen met de administratie. Er zijn vrijwilligers die leuke activiteiten organiseren in hun eigen kerkdorp. En er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers actief als begeleider bij een kinderclub of tijdelijke ondersteuning van een een gezin.

Perspectief hanteert voor vrijwilligers een vrijwilligersbeleid en sluit met iedere vrijwilliger een overeenkomst af waarin onder andere afspraken staan over de functie, de ondersteuning, taken en verantwoordelijkheden.

Wil je bij ons vrijwilligerswerk doen?

Heb je interesse in vrijwilligerswerk of ben je op zoek naar een vrijwilliger? Perspectief brengt vraag en aanbod bij elkaar binnen het vrijwilligerswerk. Hou de pagina van het VIP op het online platform van Gelderse Handen in de gaten of neem contact met ons op

    Uw naam

    *

    Uw e-mailadres

    *

    Onderwerp

    *

    Bericht

    *