-+=

Vertrouwenspersoon

Perspectief heeft als uitgangspunt dat iedereen die gebruik maakt van haar dienstverlening zich veilig moet voelen en optimaal van die diensten gebruik moet kunnen maken. Daarnaast wil Perspectief een veilige werkomgeving bieden aan medewerkers zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Dit alles komt in het gedrang als men te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

De vertrouwenspersoon is er voor de minderjarige en/of kwetsbare cliënten en vrijwilligers van Perspectief.

Centraal aanspreekpunt binnen Perspectief voor het melden en bespreken van ongewenst gedrag is Inèz van Veen. Zij is medewerker van Perspectief en heeft daarnaast de rol van vertrouwenspersoon. Zij is bekend met de organisatie, werkt als medewerker kwaliteit en is in staat met een open blik naar de organisatie te kijken.

Cliënten die ongewenst gedrag ervaren gedurende de periode dat zij gebruik maken van de dienstverlening van Perspectief kunnen ook zelf contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon. Samen wordt het probleem doorgenomen, besproken wordt wat de melder zelf al ondernomen heeft en wordt er gekeken naar vervolgstappen. Naast een luisterend oor, biedt zij ook ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie.

Vertrouwenspersoon

  Uw naam

  *

  Uw e-mailadres

  *

  Onderwerp

  *

  Bericht

  *