-+=

Over Perspectief

Perspectief is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente Beuningen, die staat voor verbinden, ontmoeten, signaleren, voorkomen en meedoen.

Dit doen we samen met de inwoners van onze gemeente. Perspectief faciliteert, biedt maatwerk, ondersteunt en verwijst door als dit nodig mocht zijn.

Het doel van Perspectief is de leefbaarheid in de gemeente Beuningen te bevorderen door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Er is speciale aandacht voor de kwetsbare groepen, waaronder jeugd, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij krijgen extra aandacht en ondersteuning want: iedereen telt mee en iedereen doet mee.

Download het beleidsplan

Download het cultuurbeleid

Download het jaarbeeld

Perspectief is binnen de gemeente Beuningen de organisatie voor welzijn, zorg en voor sociaal en cultureel werk. Centraal in onze doelstelling staat het bevorderen van het welzijn van alle inwoners van Beuningen. Dat doet Perspectief op uiteenlopende manieren. Kernbegrippen daarbij zijn: verbinden, ontmoeten, signaleren, voorkomen en méédoen. Perspectief faciliteert, biedt maatwerk, ondersteunt en verwijst door als dat nodig is.

Er werken op dit moment 29 beroepskrachten (17 fte) en ruim 230 vrijwilligers voor de organisatie. Perspectief kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Zij zijn de oren en ogen van de samenleving en ondersteunen ons bij alle activiteiten.
De gemeente Beuningen is onze belangrijkste opdrachtgever. Daarnaast werken we samen met het onderwijs, diverse (sport)verenigingen, een woningbouwcorporatie en de inwoners van Beuningen.
Bij elke vraag die ons bereikt, kijken we naar het eigen netwerk, de inzet van vrijwilligers en naar de mogelijkheden voor mantelzorg. We ondersteunen bij het versterken van dit netwerk of leggen verbinding met andere netwerken.

Perspectief kent een Good Governance Code bestaande uit een Reglement Toezichthoudend Bestuur en (een) Directiereglement. De dagelijkse verantwoordelijkheid van Perspectief ligt bij de directeur Eufride Klein Rouweler, de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

Het bestuur, o.l.v. de voorzitter dhr. Rob Martinus, bestaat op dit moment uit zes leden, elk met een eigen netwerk en complementaire competenties. De statuten en het reglement van Perspectief kunt u opvragen bij de directie ondersteuner.

Voor de belangen van het personeel kent Perspectief een actieve personeelsvertegenwoordiging bestaande uit drie medewerkers. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie.

  Uw naam

  *

  Uw e-mailadres

  *

  Onderwerp

  *

  Bericht

  *