-+=

Klachten

Heeft u vragen, tips, signalen of opmerkingen over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Hiermee kunnen wij onze diensten en activiteiten blijven verbeteren en aanpassen. We hechten veel waarde aan een open sfeer tussen medewerkers en klanten (bezoekers, cursisten, vrijwilligers, deelnemers). Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u geholpen bent. Of u vindt dat een medewerker u niet netjes heeft behandeld. Mocht u klachten hebben, dan willen wij dit graag met u oplossen. U kunt uw klacht melden bij uw eigen contactpersoon bij Perspectief via dit contactformulier.

Contactpersoon Perspectief

Als u een klacht indient wordt er eerst in een gesprek gekeken of een oplossing mogelijk is. De inhoud en werkwijze van de dienstverlening mag kritisch onder de loep genomen worden. Indien daartoe aanleiding is, zullen we ons beleid en werkwijze bijstellen.

Wij vinden een zorgvuldige behandeling van uw klacht belangrijk.

De directie gaat ervan uit dat klachten die betrekking hebben op onze organisatie en manier van werken, besproken en opgelost worden met de direct betrokken medewerker van Perspectief. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan hanteert Perspectief een klachtenprocedure. De directeur en de contactpersoon gaan met u in gesprek over de klacht. Als u daarna nog steeds niet tevreden bent gaat de klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie, OKC (Onafhankelijke KlachtenCommissie). Download de klachtenregeling en het klachtenformulier bij het kopje downloads. Vul het klachtenformulier in en verstuur het per post of mail.

U kunt uw klacht sturen naar:
Onafhankelijke Klachtencommissie,
p/a Zorgbelang Inclusief
Postbus 5310,
6802 EH Arnhem
secretariaat@onafhankelijkeklachtencommissie.nl
tel. 088 929 00 02

  Uw naam

  *

  Uw e-mailadres

  *

  Onderwerp

  *

  Bericht

  *