-+=

ANBI

Elke donatie is aftrekbaar van de belasting
Stichting Perspectief is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw donatie mag aftrekken van de belasting. Denkt u erover ons een bedrag te schenken van meer dan € 50,- dan is het verstandig om naar de regels hierover op de website van de Belastingdienst te kijken.

Naam:
Perspectief,
Stichting voor welzijn zorg, sociaal en cultureel werk Beuningen. (Stichting Perspectief)

Rekeningnummer
NL26 ABNA 0494482133

Kamer van Koophandel nummer
09147782

RSIN / BTW nummer:
814205926

Bestuur
Rob Martinus, voorzitter
Drs. Ria Straathof, secretaris
Jan Fikke, penningmeester
Drs. Carolien Nauta, bestuurslid
Drs. Bert Statema, bestuurslid
Ton ter Horst, bestuurslid

Directeur
Drs. Eufride Klein Rouweler

Contact
Stichting Perspectief

Molenstraat 54
6641BK Beuningen

T (024) 6750939
E stuur ons een e-mail
www.stg-perspectief.nl

Het beleid en doelstelling
Het doel van Perspectief is de leefbaarheid in de gemeente Beuningen te bevorderen door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Er is speciale aandacht voor de kwetsbare groepen, waaronder jeugd, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij krijgen extra aandacht en ondersteuning: iedereen telt mee en iedereen doet mee. Zie ons huidige beleidsplan en laatste jaarverslag bij het kopje downloads.

Beloningsbeleid
Stichting Perspectief valt onder de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Voor ons personeelsbeleid volgen wij dan ook de CAO Sociaal Werk waarin de arbeidsvoorwaarden (waaronder salaris, functies, werktijden, toeslagen, opzegtermijn, pensioen) zijn vastgelegd. Deze cao geldt ook voor de directeur/bestuurder.

Financiële verantwoording
Perspectief is een ISO gecertificeerde instelling en een erkend leerbedrijf. Bij de opmaak van de jaarrekening laat Perspectief zich ondersteuning door OOvB accountants te Cuijk. Onze jaarcijfers kunt u lezen bij het kopje downloads.

  Uw naam

  *

  Uw e-mailadres

  *

  Onderwerp

  *

  Bericht

  *